Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Οκτωβρίου 24, 2014

StartupBus Greece 2014 !!

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Οκτωβρίου 23, 2014

CNN : Can the digital revolution rescue Greece from economic crisis?

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Οκτωβρίου 1, 2014

MINA EMM – Quantitative Analyses Research & Digital Tutorials, Business Projects.

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Σεπτεμβρίου 29, 2014

Students from all over the world meet in Greece for educational activities

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Σεπτεμβρίου 6, 2014

Greece’s top international tourist city in its northern region, Thesaloniki, at night.

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Σεπτεμβρίου 6, 2014

MACEDONIA WAS & STILL IS BY 100% A GREEK REGION ACCORDING TO SCIENTISTS !!

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Σεπτεμβρίου 5, 2014

Flying over Greece ….!!!!!

Αναρτήθηκε από: MINA EMM | Σεπτεμβρίου 1, 2014

Microsoft is abolishing MSNmesseger for ever….

Chobani has lost its appeal against Fage in the two companies’ long-running legal battle over the term “Greek yogurt.”
The Court of Appeal today announced it had sided with Fage, maker of Total Greek Yogurt, in finding that “Greek yogurt” had to be made in Greece, upholding an earlier judgment from March 2013. It also refused Chobani permission to take the case further by appealing to the Supreme Court, although Chobani has vowed to continue fighting regardless, which it could do by appealing directly to the Supreme Court.
#Greek #Yoghurt #CHOBANI #GREEKYOGHURT #yogurt #yoghurtcase #yogurtcase
#UK #COURT #FAGE #USA #DECISIONCOURT #DAIRY #COMPANY #supremecourtdecision #supremecourt

Older Posts »

Κατηγορίες

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.